Patronsuzlaşma ve Sürdürülebilirlik

Kurumsallaşma; personelin ve patronun kişisel yönlendirmelerinin etkisinin azalması, kurumun ‘oluşturulmuş’ kültürünün, bireylere bağımlı kalmadan, sadece ilgili sorumluluk ve ünvanlar ile kendi kendini sürdürebilir hale gelmesidir. Basitçe: ‘Patron yokken de işlerin...
API –>