Birlikte Düşünelim

Modern iş dünyasında kurallar değişiyor. Güçlü markalar, yaratıcı iş planları geliştirebilmek için iyi iletişim odaklı ve uyumlu ekipler ile çalışmanın öneminin farkında. Birbiriyle uyumlu bir ekip; Düşüncelerini doğru ifade edebilen, Birbirini tamamlayan,...

Marka Hedefine Erişmek

1- Marka’nın Karakterini Oluştur Yeni bir marka oluşturmak; sadece bir ürüne, projeye veya şirkete isim vermek değildir. Markalaşmak; oluşuma, isimle birlikte bir kimlik kazandırmaktır. Marka kimliği, markanın ‘ne’ olduğu, ‘ne yapmak istediği’, ‘nasıl davrandığı’,...
API –>