İmaj Yönetimi ve Kişisel Marka Olmak

 Wellpoint Şirketler Grubu’nun kurum içi kişisel gelişim eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Kurum çalışanlarının teknik ve sosyal becerilerine alanında uzman eğitmenler tarafından sunulan bir katkı niteliğindeki serinin bu haftaki eğitmeni Enricher Brand Solutions Kurucu Yöneticisi Hilal Durdaşoğlu Pekar’dı. İmaj yönetimi ve “kişisel marka olmak” konulu sunumunda Pekar; marka kavramı üzerinden kişisel kurumsal imajlarımızı tüm yönleriyle ele alan bir eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimde, “Kişisel markamız ile kendimizi diğer insanlara en iyi şekilde nasıl ifade edebiliriz?” sorusunun yanıtının iletişim esnasında kurduğumuz dilden geçtiği ifade edilirken zaman yönetimi, iş etiği ve sunum kabiliyeti gibi soyut becerilerin de üzerinde duruldu.

Karizmayı çizdirmemeye dikkat! 

Bir ekibin ister parçası ister lideri olalım bulunduğumuz konumu tamamlayan ve bizi tanımlayan o büyük imgeler markamızı oluşturur. Sahibi olduğumuz kişisel markanın imajına zarar verecek bir davranışta bulunmamak iş hayatında büyük önem teşkil eden kurallardan biridir. Eğitimde bu bilinçten yola çıkılarak hayatın içinde sıkça karşılaşılan durumlar üzerinden karizmayı çizen unsurlara karşı dikkatli olmamız gerektiği ifade edildi.

Kurumsal İmajla Uyumlu Takımlar

Markaların hedeflerinde gerçekçi, davranışlarında tutarlı ve ulaştığı insanlarda güvenilir izlenimlere sahip olması için “kurumsal imaj” doğru konumlandırılmalı ve uygulanmalıdır. Kurumun marka diline olumlu veya olumsuz en büyük etkiyi gerçekleştiren çalışanların kuruma karşı aidiyet hisetmesinin, kurumsal dilden haberdar olmasının, sürekli gelişim halinde ve hedeflerin farkında olmasının gerekliliği vurgulandı.

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi

Marka iletişimi, imaj yönetimi ve iş güvenliği alanında Wellpoint çalışanlarına kişisel gelişim imkanı sağlayan G.E.M. etkinliği Wellpoint Akademi Genel Müdürü Burak İnal’ın DOGY (Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi) sunumuyla sürdü.

Markanızı doğru platformlarda görünür kılmanın satışlarınıza etkisini keşfedin. Gelin sosyal medyanızı birlikte yönetelim.

İletişim için: iletisim@enricher.com.tr