1- Marka’nın Karakterini Oluştur

Yeni bir marka oluşturmak; sadece bir ürüne, projeye veya şirkete isim vermek değildir. Markalaşmak; oluşuma, isimle birlikte bir kimlik kazandırmaktır. Marka kimliği, markanın ‘ne’ olduğu, ‘ne yapmak istediği’, ‘nasıl davrandığı’, ‘hangi sektörde faaliyet gösterdiği’, ‘pazarda nerede durduğu’, ‘nereye varmak istediği… nitel ve nicel çizgilerle belirlenmiş bir yol haritası gibidir. Kimliksiz bir markanın sürdürülebilir ve rekabet edebilir nitelikte olması beklenemez.

2- Marka’nın Karakterine Uygun Hedefler Belirle

Hedef belirlemenin ilk adımı ‘Hayal Edebilmek’tir’ Hayallerin sınırı, kısıtlaması olmaz ama kısa veya uzun vadede erişilebilir ve sürdürülebilir hayaller için, strateji önemlidir. İyi analiz edilmiş fikirler, imkanları doğru değerlendirebilme ve imkansızlıklardan imkan yaratabilme becerileriyle birleştiğinde, ‘Hedefe Dönüşmüş Hayalleriniz’ ortaya çıkar!
Marka Kimliğine uygun hedefler belirlemek, hedefe dönüşmüş hayallerinizi belirlemektir.

Haydi! Markanı iyi tanı, marka kimliğini oluştur, marka karakterini iyi analiz et, ihtiyaçlarını belirle ve hayal etmeye cesaret et; doğru hedefler oluşturmaya başladığını göreceksin!

ak g

3- Marka Karakterinin Gelişime Açık Olmasını Sağla

Hedeflere erişebilmek için, önce markanın pazarda doğru konumda durduğundan emin olmak gerekir. Globalleşen dünyadanın ve teknoloji odaklı inovasyonun çağının doğal gerekliliği; ‘gelişime açık olmak’tır. Marka’nın tanınması, tutunması, sürdürülebilir olması ve kısa ve uzun vadeli hedeflerine erişebilmesi için, hedeflerinin de geliştirilebilir, çağa ve sektörel değişimlere ayak uydurabilir nitelikte belirlenmesi gerekir. Anı yakala, Çağını İyi Tanı, Zamana Yetiş ve Hatta O’nu Geç!

4- Marka Hedeflerinin Erişilebilirliğini Sık Sık Analiz Et

Her işin, her projenin, her iyi fikrin başlangıcında olduğu gibi, devam sürecinde, dönüm noktalarında, gelişme anlarında ve tüm dönemeçlerinde, ‘iyi analiz’ esastır. Doğru Hedef demek; iyi analiz edilmiş bilgiler, cesaret ve doğru hayaller demektir.

5- Başarılmış Hedef İllüzyonuna Aldanma!

Tamamlanmamış veya değişime uğramamış hiçbir hedefin olmadıysa, bu gerçek bir başarı olmayabilir. Tüm hedeflerin başarılması, her zaman başarı anlamına gelmeyebilir. Tüm hedeflerin eksiksiz ve değişimsiz tamamlanması; hiç risk alınmadığı, hep aynı düzlemde hareket edildiği, ‘güvenli alan’dan hiç çıkılmadığı veya sadece kesin tamamlanacak küçük hedefler seçildiği anlamına da gelebilir. Bu ayrımı fark edebilmek için, uzun yıllardır varlığını sürdüren ve kabul görmüş markaları incelemek faydalı olabilir. Her zaman sadece güvenli alanda kalmak ve sıfır risk ile hareket etmeye çalışmak, pozitif bir seçim gibi görünse de, bu duruş sizi ‘gelişime ve inovasyona açıklık’tan uzaklaştırabilir.

Yükselen bir marka değeri için, iyi analizdoğru hedefazaltılmış ve kontrol altına alınabilir riskler ve cesaret… 

Bazen en doğru hedef, gözünün önünde durandır ama onu görebilmek için durduğun yeri değiştirip, başka bir açıdan bakmak gerekir.

API –>