Kurumsallaşma; personelin ve patronun kişisel yönlendirmelerinin etkisinin azalması, kurumun ‘oluşturulmuş’ kültürünün, bireylere bağımlı kalmadan, sadece ilgili sorumluluk ve ünvanlar ile kendi kendini sürdürebilir hale gelmesidir. Basitçe: ‘Patron yokken de işlerin yürümesi’ kurumsallaşmadır. Kurumsal bir firmada, kurumun açıkça tanımlanmış ve belirtilmiş kuralları sayesinde, tüm faaliyetler kişilerden bağımsız şekilde sürdürülebilir.

Z

Kurumsal sürdürülebilirlik için, üç kesin gereklilik vardır:

Kurumsal sürdürülebilirlik için, üç kesin gereklilik vardır:

1- Doğru Görevlendirme | Yeterli Sorumluluk
2- Stratejik İş Akışı
3- Kesintisiz Bilgi Akışı

Bu üç gereklilik yerine getirildiğinde ne olur?

  • Şirket çalışanlarının, üstlendikleri göreve uygun, doğru bilgi ve yeterliliğe sahip olduğundan ve ayrıca çalışanların doğru ve yeterli iş yükü yüklendiklerinden emin olursanız, görevinin gerekliliğini yerine getirebilen, sorumluluk vermekten çekinmeyeceğiniz çalışma arkadaşları ile yola güvenle devam edebilirsiniz.
  • Şirket içi iş akış planının doğru belirlendiğinden emin olursanız; çalışma arkadaşlarınızın iş süreçlerini daha yakından takip edebilir, ön görülebilen ve/veya öngörülemeyen aksakları ölçümleyebilir, şirket içi yetki ve sorumlulukları doğru bir hiyerarşiye oturtabilirsiniz.
  • Çalışma arkadaşları ve ilgili tüm departmanlar arası kesintisiz doğru bilgi akışı sağlandığından emin olursanız, çalışanların kişisel hayat ve bireysel kararlarına bağlı oluşabilecek aksaklıklardan korunarak, hedeflenen işin plan dahilinde devamlılığını sağlayabilirsiniz.Bu üç gereklik sağlandığında, ‘KURUM HAFIZASI’ oluşturmuş olursunuz. Kurumsal bir firmanın en önemli özelliği; Aklı – yani Kurum Hafızası’dır.Kurum Hafızası oluşturmayı başarmış, kurumsal bir firma artık bir duruşu, hedefi ve ‘hafızası’ olan canlı bir varlık gibi davranmaya başlamış olur ve kişilerden bağımsız yaşamını sürdürür.
API –>